برای آپلود زیرنویس ابتدا باید به سایت وارد شوید
 
کليک کنيد در صورتي که عمليات به صورت خودکار آغاز نشده است!